Devlog 5 - Rigging Devlog 4 - Character Design Devlog 3 - Cel Shading Devlog 2 - Outlines Devlog 1 - The 3Cs Devlog 0 - The Beginning